Observatori R.U.A. Workshop de Cartografia Sonora CCConvent Sant Agustí / PROJECTESCartografia Sonora del Born/Sta. Caterina Bcn:  www.ruabcn.wordpress.com