Entrevista presentació del Màster en Art Sonor a HANGAR

Entrevista a Lluís Nacenta sobre la presentació del Màster en Art Sonor UB a Hangar
/// Sobre el valor d’allò invisible

Entrevista a Lluís Nacenta sobre la presentación del Máster en ArteSonoro UB en Hangar
/// Sobre el valor de lo invisible