EUFÓNIC 2012: Tuitejar amb lo riu / acció sonora Laboratori d’Art Sonor i Mobility Lab


En el marc d’Eufónic, mostra d’art sonor i visual de les Terres de l’Ebre (Amposta del 7 al 11 de setembre de 2012), l’equip format per Vicent Matamoros i Josep Cerdà del Laboratori d’Art Sonor de la Universitat de Barcelona i Efraín Foglia i Jordi Sala de Mobility Lab de la Universitat de Vic, varen realitzar una acció sonora d’escolta amb hidrofonia subacúatica en l’entorn del Parc Natural del Delta de l’Ebre. L’acció sonora va consistir en que el Laboratori d’Art Sonor va realitzar la gravació dels sons de les diferents manifestacións de l’aigua mitjan hidrófons i per l’altra, Mobility Lab va processar a temps real els sons amb un eina dissenyada expresament per aquesta acció artística: Eufònic-TwuitSynth  per connectar l’entorn natural del Delta amb la xarxa global a través de Twitter.
+ info:
http://www.eufonic.net/
http://www.eufonic.net/2012/09/accio-sonora-casa-fusta/
http://www.eufonic.net/blog/
http://www.facebook.com/Eufonic