Presentació de projectes del Màster en Art Sonor UB a Hangar

Divendres 10 de febrer de 2012 des de les 19:00 fins a les 22:00
http://hangar.org/ca/hangar-sonor/presentacio-de-projectes-del-master-en-art-sonor-de-la-ub/

Presentem alguns dels projectes creatius que s'han desenvolupat durant el primer postgrau del Màster en Art Sonor de la UB. Mayte Alonso, Esteban Bruzón, Alex Geell, Sebastián Jara, LinaLab, Laura Llaneli, Roger Montserrat, Pía Sommer i Renato Souza proposen treballs en format d'instalolació sonora, concert, performance i vídeo.

Actualment en la seva primera edició, el Màster en Art Sonor de la UB, en cololaboració amb Arts Santa Mònica i amb Hangar, es constitueix en un àmbit de reflexió teòrica sobre les diverses modalitats de treball artístic del so, i com a marc de creació per a artistes sonors emergents. Impartit per Josep Cerdà, Francesc Daumal, José Manuel Berenguer, Carme Pardo i Lluís Nacenta, i comptant amb la presència de professors convidats com ara Óscar Abril Ascaso, Mikel Arce, Llorenç Barber, José Iges, Roc Jiménez de Cisneros, Lali Barriere, Carlos Gómez i Francisco López, entre d'altres, pretén erigir-se com a punt de diàleg i de cololaboració d'aquells artistes, curadors i pensadors que en els darrers anys han treballat en els camps de la música experimental, la poesia sonora, la instalolació, la performance i el paisatge sonor.

Més informació a http://www.ub.edu/masterartsonor

-----

Presentamos algunos de los proyectos creativos desarrollados durante el primer postgrado del Máster en Arte Sonoro de la UB. Mayte Alonso, Esteban Bruzón, Alex Geell, Sebastián Jara, LinaLab, Laura Llaneli, Roger Montserrat, Pía Sommer y Renato Souza proponen trabajos en formato de instalación sonora, concierto, performance y vídeo.

Actualmente en su primera edición, el Máster en Arte Sonoro de la UB, en colaboración con Arts Santa Mònica y con Hangar, se constituye en un ámbito de reflexión teórica sobre las diversas modalidades de trabajo artístic del sonido, y como marco de creación para artistas sonoros emergentes. Impartido por Josep Cerdà, Francesc Daumal, José Manuel Berenguer, Carmen Pardo y Lluís Nacenta, y con la presencia de profesores invitados como Óscar Abril Ascaso, Mikel Arce, Llorenç Barber, José Iges, Roc Jiménez de Cisneros, Lali Barriere, Carlos Gómez y Francisco López, entre otros, el máster pretende erigirse en un punto de diálogo y de colaboración de aquellos artistas, curadores y pensadores que en los últimos años han trabajado en los campos de la música experimental, la poesia sonora, la instalación, la performance y el paisaje sonoro.

Más información en http://www.ub.edu/masterartsonor
http://hangar.org/ca/hangar-sonor/presentacio-de-projectes-del-master-en-art-sonor-de-la-ub/