Màster en ART SONOR de la Universitat de Barcelona. Direcció, Josep Cerdà (UB) i Francesc Daumal (ETSAB/UPC)

Aquest Màster vol oferir les condicions de creació i recerca perquè els professionals i llicenciats en arts plàstiques, arquitectura i música que ja treballen en l'àmbit de l'art sonor o que hi tinguin un interès específic puguin accedir a una metodologia pràctica, un coneixement tecnològic i unes eines de reflexió teòrica al nivell d'educació superior.
La finalitat d'aquest màster és constituir en un àmbit de creació i investigació ben definit una sèrie de pràctiques creatives i d'anàlisis teòriques sobre el fet sonor que fins ara s'han mantingut disperses i com a produccions marginals dins d'altres àmbits.
El factor diferencial d'aquest màster és el desenvolupament de projectes personals de creació que no quedin en l'àmbit merament acadèmic, sinó que tinguin una repercussió en el context cultural, tant a nivell de Barcelona i com de projecció internacional. Els estudis oferiran un marc conceptual ampli, a partir del qual l'alumne proposarà el seu projecte personal, en base als seus coneixements i interessos, i el desenvoluparà amb l'objectiu d'aconseguir un resultat final que serà difós o exposat públicament. Aquest Máster es desenvolupará en la Facultat de Belles Arts i Arts Santa Mónica

>> WEB Màster en ART SONOR de la Universitat de Barcelona.